Referencje

„PAX” Sp. z o.o. – Solec Kujawski
 • Instalacji elektrycznej, tras kablowych, montażu rozdzielni elektrycznej
 • Instalacji oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Montażu osprzętu elektroinstalacyjnego
 • Połączeń wyrównawczych
 • Instalacji okablowania strukturalnego wraz z szafą RACK

 

…Firma „MTomczak” – Marcin Tomczak dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i sprzętowym ponadto pracownicy wykazują się dużą wiedzą, doświadczeniem oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji prac…

 

Powiatowy Urząd Pracy – Lipno
 • Wymiana instalacji odgromowej

 

…Kadra pracownicza wykazała się wysokimi kwalifikacjami technicznymi, swoje zadanie realizowała sprawnie, z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem, przez co zlecone prace wykonano terminowo i bez zastrzeżeń…

 

„Copernicus” – Nieszawa
 • Cyfrowy system CCTV

 

…Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z warunkami umowy i należytą starannością. Pracownicy „MTomczak” – Marcin Tomczak wykazują się dużą wiedzą, doświadczeniem oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji prac…

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Lipno
Budynek mieszkalny wielorodzinny Os. Armii Krajowej 4

 • Wymiana WLZ pionu
 • Wymiana WLZ do mieszkań
 • Instalacja oświetleniowa na klatce schodowej
 • Wyłącznik P.POŻ
 • System domofonowy

 

…prace zostały wykonane z należytą starannością, w ustalonym terminie, zgodnie ze specyfikacją zamówienia…

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa – Lipno
Budynek mieszkalny wielorodzinny Os. Armii Krajowej 1

 • Wymiana WLZ pionu
 • Wymiana WLZ do mieszkań
 • Instalacja oświetleniowa na klatce schodowej
 • Wyłącznik P.POŻ

 

…prace zostały zrealizowane z należytą starannością i w wyznaczonym terminie. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i sprzętowym. Dobra, jakość wykonanych prac i terminowość…

 

„Elsad” – Sławomir Sadowski
„Kujawskie Zioła” – Kruszynek

 • Wykonanie instalacji odgromowej

 

…potwierdza dobrą organizację pracy firmy MTomczak – Marcin Tomczak. Prace zostały wykonane profesjonalnie, zgodnie z zamówieniem i uzyskały pozytywną opinię spełniając Nasze oczekiwania…

 

„Nevada-Bis” – Stella Podkowska
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Mikanowo

 • Instalacja elektryczna 230V/400V
 • Instalacja elektryczna 24V DC
 • Instalacja oświetleniowa
 • Alarm (CO, propan-butan, metan)

 

…należy pochwalić, za jakość usług… …wywiązują się z narzuconego terminu… …sprawnie wykonują zlecone im obowiązki…

 

Centrum Kształcenia i Zarządzania „ATUT” Sp. z o.o.
 • Instalacja elektryczna 230V
 • Instalacja oświetleniowa
 • Okablowanie strukturalne

 

…MTomczak – Marcin Tomczak to gwarancja rzetelnie i terminowo wykonanej pracy… …wykonywał powierzone zadania w sposób profesjonalny, pozostawiając zawsze porządek i testując zainstalowany sprzęt przed oddaniem do użytku…

 

„Elsad” – Sławomir Sadowski
„Wika” – Włocławek (dwie nowe hale)

 • Instalacja elektryczna 230V/400V
 • Instalacja oświetleniowa
 • Trasy kablowe
 • Szynoprzewody

 

…Prace zostały wykonane w ustalonym terminie, w sposób bardzo staranny, zgodnie z projektem i specyfikacją zamówienia…

Wyszukiwarka

Twoja reklama

Miejsce na twoją reklamę
zadzwoń tel.: 784 791 602
lub napisz: biuro@mtomczak.pl

Logowanie